Legepladser 
Regler for fællesarealer

Vedligeholdelse
Der afsættes kr. 1.000,- pr. år til græsslåning, hækklipning mm. Hver legeplads aftaler hvem der er ansvarlig for arbejdet. Efter 1. sept. kan vedkommende få honoraret udbetalt ved at sende ansøgningsblanketten til kassereren eller en e-mail med kontonr. og vejnummer til info@ronnehaven.dk

Anskaffelser
Der afsættes kr. 20.000,-  til nyanskaffelser, legeredskaber mm. som opskrives med kr. 2.000,- pr. år. Hver legeplads aftaler hvad der skal anskaffes og hvem der er ansvarlig for arbejdet. Efter bestyrelsen har godkendt projektet og det er udført bliver udgifterne godtgjort ved brug af  ansøgningsblanketten Sendes til kassereren. 
Saldoen for den enkelte legeplads fremgår af regnskabet.

Dolphins rapport over legepladser i 2022

Nr. 8 Nr. 13 Nr. 35 Nr. 42 Nr. 56