Udskriv

Fællesrådet 

Nyhedsbreve

Radonmåling: En grundejer på øverste stikvej har fået målt sit gennemsnitlige radonniveau til 115 Bq/m3 i 2017 og en anden i 2018 til 361 Bq/m3.  Grænseværdien for nybyggeri er 100 mens værdien hvor seriøs bekæmpelse anbefales er 200. Læs mere her: https://www.bolius.dk/radonfrithjem/.

Hjertestarter: Der er nu opsat en hjertestarter til offentlig afbenyttelse i børneinstitutionen på Indelukket 5. (den ved busholdepladsen)

Rotter:  Der er set rotter flere steder i Lystrup, og der er også i september 2020 set en strejfer i haven til nr. 21.  Hvis man ser, eller har mistanke om, rotter, har man iflg. loven pligt til at meddele dette til kommunens skadedyrsbekæmper. Se Århus Kommunes hjemmeside. Hvis man fodrer fugle, er det vigtigt at sørge for, at foderet ikke kan nås af rotterne. 

Vedligeholdelse af fortove: Artikel i Aarhus Stiftstidende og Video