Bestyrelse

   
Formand Næstformand

Kasserer

Sekretær

Webmaster

Medlem Suppleant Suppleant
Henning Nørgaard Jens Bisgaard-Petersen Hans Gissel Knud F. Andresen Heyden Busby John Olsen

Thomas Bo Madsen

Nr. 15 Nr. 52 Nr. 13 Nr. 56 Nr. 76 Nr. 49 Nr. 74
Valg: ulige år Valg: lige år Valg: ulige år Valg: lige år Valg: lige år Valg: ulige år Valg: lige år

 Revisorer 

Revisor

Revisor

Revisorsuppleant

Birger Nielsen 

(kandidat søges)

Michael Rask

 Nr. 63

 

Nr. 62 

Valg: lige år

Valg: ulige år

Valg: hvert år