Bestyrelsen

Bestyrelsen

Henning Nørgaard
(15)
Formand
På valg: ulige år

Jens Bisgaard-Petersen
(52)
Sekretær
På valg: lige år

Hans
Gissel
(13)
Kasserer
På valg: lige år

Hayden Busby
(76)
Best.medlem
På valg: lige år

Niklas Grønlund Lind
(7)
Best.medlem/web
På valg: ulige år

Suppleanter til bestyrelsen

Revisorer og suppleant

John Olsen
(47)
Suppleant
På valg: ulige år

Rasmus Vejen
(20)
Suppleant
På valg: lige år

Lars Søgaard
(41)
Revisor
På valg: lige år

Knud F. Andresen
(56)
Revisor
På valg: ulige år

(Vacant)
(?)
Revisorssuppleant
På valg: hvert år