Velkommen til foreningens hjemmeside

Medlemskab af foreningen er obligatorisk i flg. deklarationen. Kontingentet er pt. kr. 1000,- om året.

Kontingent 2023
Opkrævninger udsendes i år sidst i maj til betaling d. 1. juni. Det skyldes en midlertidig lukning af vores BetalingsService konto pga. manglende indberetning af anti-hvidvaskoplysninger. Beklager!!!

maj 2023
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at klage over kommunens seneste skrivelse om overdragelse af stamvejen.