Velkommen til foreningens hjemmeside

Medlemskab af foreningen er obligatorisk. Kontingentet er pt. kr. 1.000,- om året.

Etablering af slidlag (nyt asfalt) på vores veje er påbegyndt

D. 19-06-2024

Som nogen har bemærket, er der kommet nyt slidlag på flere af stikvejene efter at Lystrup Fjernvarme i 2022/2023 udskiftede de gamle fjernvarmerør​. De resterende stikveje bliver lavet. Tidshorisont uvist.
Lystrup Fjernvarme har meddelt bestyrelsen, at asfaltarbejdet er solgt til Aarhus Kommune, og at kommunen derfor genoptager færdiggørelsen af slidlag på vores veje, når det passer ind i deres andre planer. Der kan gå op til ét år.

Fastelavn 2024

Søndag den 11. februar genoptog Rønnehaven traditionen med “slå katten af tønden” for Rønnehavens børn. 
Helene og Jared fra nr 21 havde hørt om traditionen, som havde været i dvale i over 20 år, og tog straks udfordringen op! Der var stor tilslutning, og arrangementet var en stor succes! Tusind tak til Helene og Jared for et godt arrangement!
Fastelavn 2025?
Foreningen sponsorerer fastelavnsfesten hvis der er en eller flere beboere, som vil stå for at planlægge og gennemføre arrangementet. Er det dig? Skriv til os på info@ronnehaven.dk.
På forhånd tak for dit bidrag til at gøre vores grundejerforening attraktiv.


se billederne - fastelavn 2024

Aarhus Kommune ønsker nedklassificering af 900 veje - vores stamvej er én af dem

D. 18-01-2024

Status pr. 25. maj 2024: Nedenstående forslag har fået mere end de krævede 1.500 stemmer. Som del af genoptagning af sagen, har vores formand været til foretræde for Teknisk Udvalg sammen med Bent Hansen. 

Vi har modtaget dette borgerforslag (indsendt af Bent Hansen) om "Annullering af beslutningen om nedklassificeringen af 900 veje i Aarhus Kommune". Det kræver 1.500 underskrifter for at få forslaget behandlet i Aarhus Byråd. 
Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer og alle bosiddende i Aarhus Kommune til at støtte forslaget. Forslaget støttes via:  deltag.aarhus.dk/borgerforslag

Overdragelse af stamvej (aug. 2023): Læs Bent Hansens indlæg i Lokalavisen