Velkommen til foreningens hjemmeside

Medlemskab af foreningen er obligatorisk. Kontingentet er pt. kr. 1.000,- om året.

Generalforsamling 2024
Tirsdag d. 12. marts kl. 19 i caféen i Elsted-Lystrup Beboerhus.

Kl. 19:00 Ekstraordinær generalforsamling (vedtægtsændringer: Bestyrelsen ønsker at modernisere vedtægterne så de i højere grad er tilpasset medlemmernes stigende brug af email og internet)
Hent dagsorden
Hent forslag til vedtægtsændringer

Kl. 19:30 Ordinær generalforsamling
Hent dagsorden

Fastelavn 2024

Søndag den 11. februar genoptog Rønnehaven traditionen med “slå katten af tønden” for Rønnehavens børn. 
Helene og Jared fra nr 21 havde hørt om traditionen, som havde været i dvale i over 20 år, og tog straks udfordringen op! 
Der var stor tilslutning, og arrangementet var en stor succes! Tusind tak til Helene og Jared for et godt arrangement!

se billederne

Borgerforslag fra Bent Hansen

D. 18-01-2024

Vi har modtaget dette borgerforslag om 
Annullering af beslutningen om nedklassificeringen af 900 veje i Aarhus Kommune. 
Det kræver 1.500 underskrifter for at få forslaget behandlet i byrådet. 
Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer og alle bosiddende i Aarhus Kommune til at støtte forslaget.
Forslaget støttes via:   deltag.aarhus.dk/borgerforslag  

Overdragelse af stamvej (aug. 2023)
Læs Bent Hansens indlæg i Lokalavisen.