Velkommen til foreningens hjemmeside

Medlemskab af foreningen er obligatorisk. Kontingentet er pt. kr. 1.000,- om året.

Fastelavn 2024

Søndag den 11. februar genoptog Rønnehaven traditionen med “slå katten af tønden” for Rønnehavens børn. 
Helene og Jared fra nr 21 havde hørt om traditionen, som havde været i dvale i over 20 år, og tog straks udfordringen op! 
Der var stor tilslutning, og arrangementet var en stor succes! Tusind tak til Helene og Jared for et godt arrangement!

se billederne

Borgerforslag fra Bent Hansen

D. 18-01-2024

Vi har modtaget dette borgerforslag om 
"Annullering af beslutningen om nedklassificeringen af 900 veje i Aarhus Kommune"
Det kræver 1.500 underskrifter for at få forslaget behandlet i Aarhus Byråd. 
Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer og alle bosiddende i Aarhus Kommune til at støtte forslaget. Forslaget støttes via:   deltag.aarhus.dk/borgerforslag  

Status pr. 31/3-24: 1.605 har støttet forslaget.

Overdragelse af stamvej (aug. 2023)
Læs Bent Hansens indlæg i Lokalavisen.