Foreningen yder tilskud til vedligeholdelse af og nyanskaffelser på legepladserne.

Vedligeholdelse (græsslåning, klipning, ukrudtsbekæmpelse mm.): kr. 800,-/år Send en Ansøgningsblanket eller en email til kassereren med vejnr. og kontonummer

Nyanskaffelser: kr. 1000,-/år dog maks. 10.000,- (se saldo i regnskabet) Send en Ansøgningsblanket med kvitteringer for udgifter til kassereren.

Af hensyn til regnskabet er seneste frist for indsendelse 1. dec.