Hvem er online

We have 6 guests and no members online

Vedtægter, deklarationer mm.

Grundejerforeningen Rønnehaven har CVR-nr. 35 74 08 13

 

Inden en ny vinter med tilhørende snerydning er over os, kan det være nyttigt med en præcisering af gældende parkeringsregler.

Der står i Deklaration for Rønnehaven i §3 Parkering:

“Kun personmotorkøretøjer på indtil 3500 kg totalvægt må henstilles på parcellerne. Motorkøretøjer af anden art må kun henstilles på parcellerne og på vejarealerne i det omfang, det er nødvendigt for af og pålæsning.

Både og campingvogne må ikke langtidsparkeres på vejene og må kun anbringes på parcellerne, når dette kan ske uden at være til væsentlig gene for naboerne.”

Dette er især vigtigt for at snerydningen kan gennemføres smidigt og effektivt, hvilket er i alles interesse.

Diverse informationer, herunder det gældende vinterregulativ fra Århus Kommune samt Vintertjenestens oversigtskort over cykelstier og veje kan hentes ved at "klikke" på følgende hyperlinks:

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnehaven

Deklaration for den sydlige del af Rønnehaven

Deklaration for ulige numre af den nordlige del af Rønnehaven

Deklaration for lige numre af den nordlige del af Rønnehaven

Vinterregulativ

Oversigtskort - Cykelstier

Oversigtskort - Veje

Aftale om glatførebekæmpelse