Bestyrelse

   
Formand Næstformand

Kasserer

Webmaster

Sekretær Medlem Suppleant Suppleant
Bent Jensen Jens Bisgaard-Petersen Knud F. Andresen Per Lund Nielsen Lone Stampe John Olsen

Thomas Bo Madsen

Nr. 64 Nr. 52 Nr. 56 Nr. 26 Nr. 50 Nr. 49 Nr. 74
Valg: ulige år Valg: lige år Valg: lige år Valg: ulige år Valg: lige år Valg: ulige år Valg: lige år

 Revisorer 

Revisor

Revisor

Revisorsuppleant

Hans Kurt Pedersen 

Birger Nielsen

Michael Rask

Nr. 36

 Nr. 63

Nr. 62 

Valg: ulige år

Valg: lige år

Valg: hvert år